Psychoterapie dětem

S čím Vám můžeme pomoci

SLUŽBY


Psychoterapie

vede Petra

Po konzultaci s rodiči a zjištění důvodu návštěvy stanovíme vhodný způsob terapie. Každý klient je jedinečná osobnost a vyžaduje specifický přístup. Někomu vyhovuje povídání, někdo si rád hraje... Záleží na osobnosti, typu obtíží a v neposlední řadě na aktuální vývojové fázi daného dítěte či adolescenta. Způsoby práce je možné různě kombinovat a flexibilně přizpůsobovat. 

Zpravidla využíváme psychoterapeutický rozhovor, metody sandtray, kids skills, imaginaci, terapii hrou, arteterapii (práci v hliněném poli), relaxační cvičení nebo práci s celým rodinným systémem. V případě potřeby využíváme některé z psychodiagnostických nástrojů. S dětmi si kreslíme, hrajeme, povídáme a tvoříme.

Zavazujeme se k zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací sdělených během konzultací.

Sandtray terapie

V bezpečném prostoru, za použití figurek a malého pískoviště, využíváte svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu vnitřního světa klienta. Tento svět pomáhá otevřít a léčit příčiny, které způsobují psychické poruchy. Sandtray je dle našich zkušeností velice účinným terapeutickým prostředkem.

Kids' Skills

Vychází z přístupu orientovaného na řešení. Jádro přístupu stojí na faktu, že děti jsou schopné se učit nové věci, pokud k tomu mají vnitřní motivaci a podporu svého okolí. Problém je vnímán jako příležitost naučit se novou dovednost, která není rozvinuta nebo u dítěte zatím chybí.

S čím můžeme například pomoci


 • psychosomatické obtíže (chronické onemocnění, bolest, opakované nevolnosti, zažívací potíže, nespavost, enuréza /pomočování/, enkopréza /neudržení stolice /atd.)
 • práce s vývojovými specifiky různých věkových skupin
 • nebezpečí zneužívání návykových látek, vzniku závislostí
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, fobie, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
 • deprese
 • podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů

    školní prostředí:

  • snaha o porozumění problematickému chování dítěte
  • vztahové problémy: neshody ve třídním kolektivu, nevhodné chování, šikana apod.
  • adaptační potíže dítěte, problematické přizpůsobování se novým situacím, kolektivu či prostředí (nástup dítěte do ZŠ, SŠ, změna třídního kolektivu, přechod na 2. stupeň apod.
 • problematika ADHD, ADD
 • specifika období dospívání
 • podpora rozvoje sebepoznání a sebedůvěry dítěte
 • problematická komunikace v rodině (vztah rodič - dítě, sourozenci, prarodiče apod.)
 • analýza krizových situací, podpora rodinného systému v náročných životních obdobích
 • úmrtí v rodině
 • situace dětí/dospívajících v konfliktním rodičovském vztahu
 • problematika rozvodové i porozvodové situace

.