Psychoterapie dětem

Představujeme se

Náš tým


Psycholog

Mgr. Petra Vorlíčková

Na zkrácený úvazek pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnuji diagnostice dětí s výchovnými potížemi, poruchami pozornosti, učení i terapeutickému vedení. Dále pracuji jako lektor a školní psycholog na ZŠ. Zbytek času věnuji soukromé praxi.

Jsem vdaná a volný čas trávím především v přírodě (turistika, potápění), zajímám se o psychologii, ráda čtu, cestuji, hraji squash a badminton. Mám doma čtyřletého voříška, zajímám se o kulturu a pořádám vědomostní soutěže.

V soukromé praxi:

POSKYTUJI PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPII DĚTSKÝM KLINETŮM,  VEDU RODINNOU TERAPII A VĚNUJI SE DIAGNOSTICE ŠKOLNÍ ZRALOSTI.

 

VZDĚLÁNÍ

VŠ vzdělání

2009-2015 Vysokoškolské vzdělání v oblasti jednooborové psychologie: bakalářský a magisterský program - PVŠPS

Výcviky v psychosociální oblasti, kurzy a semináře


Dasainsanalytický psychoterapeutický výcvik (500 hodin)

Výcvik Integrativní rodinné terapie - v současnoti absolvuji výcvik (720 hodin)

Sandtray - terapie hrou v písku

Kids Skills - na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

EEG Biofeedback - certifikovaný neuroterapeut: EEG Institut, supervize

krátkodobé kurzy: dětská kresba, kresba postavy, kresba stromu, Hand test, psychoterapie konfliktu, práce s adolescentní skupinou, Transakční analýza, arteterapie, SON-R (vývojová škála pro děti), IDS (inteligent development scale), vzdělávací aplikace testu WISC III, WAIS III (Wechslerova inteligenční škála pro dospělé ) pro pokročilé, Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi, Jak na hyperaktivní dítě , TOMAL2 - test paměti, posouzení vývoje dětí předškolního věku a pod.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Pedagogicko-psychologická poradna  - pozice: psycholog (diagnostika dětí, poradenství, podpůrné terapeutické vedení)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - pozice: psycholog (podpůrné terapeutické vedení)

ZŠ - pozice: školní psycholog (poradenství, podpůrné terapeutické vedení, prevence, práce se skupinou)


Lektorská činnost -  ADHD